2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Memories of the psychiatric care

Jonatan Hedetoft closeup

Självmordstendenser

Mitt arbete visualiserar vad den icke-psykiskt sjuka befolkningen i världen ofta inte kan förstå för att se och förstå det. Det är det nya skriket.

"Mani, galenskap och galenskap! Ett knivskarpt och förhöjt tillstånd av förvirrande förnimmelser i flera mörka dimensioner! Tillståndet kan pågå i dagar som förvandlas till veckor och månader! Under det friska-sjuka sinnestillståndet, lågan av oroligt jag -hatet brinner, kroppen längtar efter hälsosamma hallucinogena och berusande ämnen för att självmedicinera sitt självhat, mitt i den euforiska ångestfyllda skapandeprocessen!De svarta topparna symboliserar självhatets systematiska ilska och ångest, det mörkt abstrakta och fyrkantiga avsnitt! Döden är alltid långt borta, men ändå alltid nära! Det är en fysisk mani och galenskap i sin renaste form! Något man kan känna och titta på. Detta kan beskriva ett kreativt svart och mörkt självhat! Det är ett tungt förhållningssätt till sig själv! Situationen är skrattretande! Det är en känsla av Memento Mori - Du vet att du är dödlig! Kom ihåg att du är dödlig! För du kan dö!"

Not only statistics! from Jonatan Hedetoft on Vimeo.

Deltagare