2730 maj 2021
2730 maj 2021

Utställning

Materiality & Aggregation

Photocredits to Kennet Rouna

Design + Vetenskap = Materiality & Aggregation

Mänskligheten står inför stora hållbarhetsutmaningar relaterade till användningen av plast; vi måste minska vårt beroende av fossila råmaterial, förbättra vår användning av resurser och öka återvinningen och återanvändningen. Samtidigt måste vi förhindra att plast läcker ut och förorenar vår miljö.

Utställningen Materiality & Aggregation – 5 vägar framåt för ett mer hållbart plastsystem har sin utgångspunkt i en forskningsrapport från Lunds universitet framtagen av forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) om hur man möter samhällets stora hållbarhetsutmaningar relaterade till plast.

Plast har en viktig roll att spela för en mer hållbar framtid genom dess materialegenskaper och funktionalitet men samtidigt måste materialets baksidor uppmärksammas. 

De fem vägarna – minskad konsumtion, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologisk nedbrytbar plast – tolkas separat i utställningen, men kommer tillsammans vara avgörande i omställningen till en mer hållbar framtid.

Forskning/Producent: Forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, leds från Lunds universitet och samlar forskare från olika lärosäten och discipliner samt industriparter som representerar hela värdekedjan inom plast, från råvara till färdig produkt. Det finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (steps-mistra.se).
Designer/Utställningsdesign/Curator: Kajsa Willner (kajsawillner.com)
Grafisk design: Daniel Christiansen (danielchristensen.se)
Samarbetspartners/Sponsorer: Tarkett | Rondo | General Plastic Scandinavia AB | HF Industri & Marine | VINK essåplast Group AB
Tack till: Johanna Sjögren Duthy och Maria Vieweg för input på text samt Victor Modin och Isabelle Magnusson som hjälpt till med produktion av utställningen som praktikanter.

Deltagare