2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Malmö in the making

Malmö in the making

Objekt som speglar Malmös identitet

2023 är Malmö stad officiell samarbetspartner till Köpenhamn när de firar UNESCO-titeln World Capital of Architecture. Malmö in the making är en del av Köpenhamns program och Malmös satsning under året för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

I Stadsbyggnadskontorets modellverkstad finns 3D-skrivare, 3D-skanner, laser-skärare och andra hjälpmedel för att producera fysiska modeller i olika utföranden och material. Modellerna används till allt från planering och samråd till markanvisningstävlingar och utställningar.

Under SSDD visar vi exempel på olika sorters modeller från planeringsprocessen och en och annan modell av byggnader som av olika anledningar inte blivit av. Tillsammans utforskar vi hur eventuella dissonanser kan vara en drivkraft för samtal, debatt och utveckling.

Tyke Tykesson är på plats torsdag, fredag och lördag kl. 14.45 för ett kort prat om modellerna.  

Delar av stadens modellverkstad görs också mobil och besökare bjuds in att tillsammans med våra modellbyggare välja ut en favoritbyggnad från staden i skala 1:1500.

Vill du veta mer om allt som händer under Malmö in the making under året hittar du oss här https://malmo.se/malmointhemaking och här @malmointhemaking.

Deltagare