2730 maj 2021
2730 maj 2021

Guidad visning

Ljuddesign och hantverk

in-discourse studio

Tystnad + Läten = Ljuddesign och hantverk

I nästan varje språk finns det bara ett fåtal ord för att beskriva ljud.

För att kunna omsätta kundernas önskningar så tog in-discourse fram arbetsflöden för att hitta verktyg att utveckla ljud, musik och hantverket som krävs för att få fram rätt resultat.

in-discourse presenterar sina verktyg för att skapa ljuddesign, inte som musik eller ingenjörskonst, utan som resultatet av kommunikation.

Deltagare