2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Lika Olika

Process materialprov

Lika olika - en serie vägghyllor

Lika olika är en serie vägghyllor skapade av spill och återvunnet material. Lika i sin funktion och storlek. Olika i material, teknik och uttryck.

Varje hylla är unik och skapad utifrån materialets givna förutsättningar. Genom att göra av det som redan finns ger studio VI PÅ ÖN sig själva ramar innan de vet var det kommer att leda. Inte nödvändigtvis för att skapa harmoni utan snarare överraska både sig själva och andra.

Oregelbundenhet, kedjor av ljud, där varje hylla står för en ton som inte följer en självklar melodi. Former som skaver och sticker ut. Dissonans, om man så vill.

Olika men ändå lika.

Lika men ändå olika.

Deltagare