2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utomhusinstallation

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans

Kollektivt och platsspecifikt verk skapat av Fridhems folkhögskolas fördjupningsklass i Grafisk design och illustration.

Kollektivt verk som undersöker begreppet kognitiv dissonans och vårt förhållningssätt till den motsägelsefullhet vi härbärgerar såväl individer som samhälle. Ett platsspecifikt verk i 2 delar som tas fram specifikt för SSDD. Skapat av Fridhems folkhögskolas fördjupningsklass i Grafisk design och illustration.

Deltagare