2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

In:Tangible

In:Tangible

In:Tangible samlar 27 formgivare och designforskare i en gemensam utställning med fokus på framtidens designpraktik.

Utställningen är en förlängning av Formgivarpodden - Sveriges enda podcast om livet som designer. Formgivarpodden har sedan hösten 2020 publicerat samtal med en rad formgivare, designinstitutioner och designforskare om ämnen som på olika sätt berör design. Initiativtagare, producenter och kuratorer är Formgivarpoddens Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner som båda själva är praktiserande formgivare. Med utställningen In:Tangible vill de ytterligare undersöka och visualisera komplexiteten inom samtida skandinavisk designpraktik.

Vem eller vilka ska forma vår framtid? Vad är relevant att designa idag och för vem bör vi designa?

Formgivare och konstnärer är tänkare, forskare och kreativa utövare som har förmågan att göra det ogreppbara greppbart. Genom att inte låsa sig vid fasta förväntningar, utan att med ett öppet sinne undersöka alternativa teoretiska och fysiska tankegångar och arbetssätt, har de möjligheten att fungera som katalysatorer för förändring.

In:Tangible visar objekt och föremål vilka presenteras tillsammans med en text skriven av upphovsmakaren. Dessa texter belyser på olika sätt upphovspersonernas tankegångar och individuella perspektiv på frågan om framtidens design och designers möjlighet att påverka vår gemensamma framtid.

”Utställningen kan ses som ett skissartat designmanifest i både fysisk och teoretisk form, där varje enskild kreativ idé är del av en gemensam helhet" säger Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner och fortsätter "Som besökare får man en inblick i olika designmetoder och förhållningssätt, men man kan även ana kollektiva strömningar och en gemensam tro på design som en katalysator för förändring."

In:Tangible visas på Form/Design Center 1 april - 28 maj.

Deltagare