2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Imperfektion & Reflektion

Connect to yourself!

I utmanande och osäkra tider är det extra viktigt att vara vidsynt och ansluta till sig själv. Den fysiska miljön, objekt och inställning kan underlätta det.

I mitt skapande jobbar jag med naturnära och långlivade material och min design är funktionell och minimalistisk. Jag har tagit med mig mycket inspiration och erfarenheter från resor och vistelser i andra länder, detta har bidragit till att vidga mina vyer och mitt sinne.
Den japanska minimalismen, det skandinaviska fokuset på funktionalism och den långa hantverkstraditionen i Japan, Sverige och många andra länder som jag har tagit intryck av, är alla element som tilltalar mig starkt och är nära mitt hjärta.

 

Deltagare