Utställning

Honestly Waste

Malmö Upcycling Service

Design + Spill från industrin = Honestly waste

Utställningen Honestly waste visar resultatet av ett samarbete mellan Swedese och Ellen Berglund, designer från Malmö Upcycling Service. Spillet från Swedeses egna produktion i Vaggeryd, och från leverantörerna Steelnova and Anderssons Mekaniska, har omvandlats till en serie objekt för hemmet eller kontoret.

”Is this honestly waste?” (Är detta verkligen spill?) Ja det är det! Malmö Upcycling Service ser potentialen av spillet i varje container de dykt ner i. Swedese såg också möjligheterna och med kunskapen och kreativiteten hos M.U.S kunde dessa objekt tas fram.

Utställningen kompletteras av ett seminarie, även det på Lokstallarna.

Till seminariet

Deltagare