2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarie

Hållbara affärer

Global Goals

Design + Globala målen = Hållbara affärer

Är du nyfiken på hur du skulle kunna väva in de globala målen i din verksamhet? Seminariet kommer att titta närmare på vad de globala målen är, hur du som företagare aktivt kan jobba för att minska din negativa påverkan samt hur du kan öka din positiva påverkan.

Det här är ett seminarium för dig som vill lära dig mer om hållbarhet och förstå ämnet utifrån både det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet. Du kommer att få möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna på fiktiva case eller på din egen verksamhet.

Deltagare