2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Skyltfönster

Form som meditation

Yantra, framed on wall

Digitala yantra i Malmö i nutid

Digitala yantras i nutid i Malmö

I utställningen visas flera illustrationer av en traditionell indisk symbolisk form som kallas för yantra. Detta specifika yantrat heter Mahamrtyunjaya Yantra.
Dissonans
uppstår i mötet med min nuvarande plats, Malmö - skapandet är relevant för mig men främmande för mitt kulturella sammanhang.

Som formgivare och yogalärare har jag en särskild relation till just yantra: Under en längre vistelse i yoga ashram i Indien fick jag i uppgift att rita flera olika yantra i Adobe illustrator, för den yogaskolans användning av vektorbaserade digitala bilder. För mig kombinerar detta två viktiga delar av mitt liv: teckning och yoga. Jag har nyligen börjat rita yantra själv igen, nu mest i Adobe Fresco. Att rita samma form i olika färgkominationer är dels en form för meditation, dels ett sätt att experimentera med den digitala illustrationens möjligheter. Varje färgkombination är en ny start och även devanagri-kalligrafin blir en del av görandet. 

Att rita yantra digitalt är en avvägning mellan handens tecknande - även om det är en digital penna på en touchscreen - och den perfektion som går att uppnå i datorprogram, med raka och jämntjocka linjer, steglösa färgskiftningar osv. Jag har velat behålla en del av det handgjorda uttrycket, det är inte perfekt eller exakt hela tiden. Görandet är nära länkat till resultatet. Mina referenser är yantras som görs på marken med ris och linser, eller med färgad sand på ett runt fat. En liknande filosofi finns i kinesisk kalligrafi, eller 1900-tals konstnären Karin Larssons uppmaning: "Handen ska synas". 

Utställningen består av flera yantras och en förklaring av vad som är skrivet i dem.

Yantras är förknippade med olika tidscykler och med gudar. Mahamrtyunjaya yantra är relaterat till guden Shiva, som bland annat firas varje nymåne. Det är inte så mycket en religiös övning att meditera på ett yantra, som ett sätt att utveckla en sorts avspänd fokus på en form; det är ett sätt för sinnet att fokusera utan att relatera till intellektet.
Många meditationstekniker utgår från det som upplevs genom sinnena – former, ljud, ljus osv. Detta känner många som mediterar redan till. Att teckna och måla framkallar en liknande sorts meditativ och fokuserande sinnesstämning.

Det är ett privat sorts skapande som jag vanligtvis skulle kunna dela med några få som har sett formen tidigare och känner till den, nu hoppas jag att det kan vara av intresse för fler!

Med stort tack till Sofia Lindgren Cortés och Studio Frid, som är värd för utställningen. 

Deltagare