2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Fiskar och människor

Eel on a yellow background, a card in the center reads “Fish and Man”

Observationer kring sportfiske

Utställningen Fiskar och Människor undersöker sportfiske: njutningen i att uppleva naturen, triumfens ögonblick, och en fixering vid utrustning och fångstens storlek. 

Sportfiske är också en hobby där frihet är viktigt. Exempel på detta är olagligt ålfiske som uppmärksammats i media på senare tid.

Utställningen tar avstamp i fotografier där fiskaren poserar med sin fångst,  fotografier som både förevigar glada stunder och är troféer.

 

Deltagare