2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

Don't throw me away

Wellpapp örhangen

Vad vi anser vara värdelösa kan dock återanvändas om vi har hittat sina egna förtjänster. Allt vi behöver är tålamod bara.

För närvarande gillar allt fler att handla på nätet. Och wellpapp är ett ofta använt skyddsmaterial vid transport. När vi får paket spara vi de varorna vi har köpt, men oftast slängs vi de wellpapp som skräp. Det var lite synd, känner jag. Så jag har tillverkat flera smycken om wellpapp för att visa upp de vackra egenskaperna hos wellpapp som vi förbiser. Använd wellpapp betraktas ofta som skräp och värdelös. Men de smyckena som tillverkas av ädelmetaller och ser ut som använd wellpapp, som kan behålls och bärs dagligen har lett till en helt annan användning. Skräp eller skatt, onyttig eller användbar? Denna stora kontrast mellan värde och användning återspeglar en dissonans. Faktum är att vad vi anser vara värdelösa kan dock återanvändas om vi har tålamodet att hitta sina egna förtjänster. Så denna dissonans gör det möjligt få folk att tänka efter. Genom denna kollektion av mycken ville jag uppmuntra folk att upptäcka fördelar av oanvändbara saker och hitta nytt sätt att återanvända dem.

Deltagare