2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarie

Diversity of Design

SSDD Studio Nordic

Samarbete + Anpassning = Diversity of Design

I denna serie designseminarier kommer Sonys Design Center Europe/Studio Nordic att belysa mångfalden av den forskning och design som de bedriver samt hur den återspeglar behovet av att samarbeta och anpassa sig i ständigt föränderliga globala förhållanden.

Insiktsdriven strategi

Kollektiv och strukturerad research är ett sätt att bryta igenom interna och externa barriärer. Genom att samla nya erfarenheter och observationer som ett team kan vi bilda oss en gemensam uppfattning över utmaningar och möjligheter, samtidigt som vi bygger en plattform för att skapa nya strategier.

Färgens styrka

Färg är mer än blott ett visuellt intryck, det är en emotionell upplevelse som på ett djupt plan påverkar dina uttryck och designriktningar. 

Framtidens sätt att lära

Att se de utmaningar som skolor står inför idag och utforska hur Sonys unika teknik kan användas för att ge barn kompetenser för de typer av jobb som inte existerar än.

En vision att förbättra vardagen

Hur vi kan designa teknik som ska integreras i en användares vardag. Skapa en öppen kommunikationsplattform som möjliggör människors individuella frihet och säkerhet. 

Skapa interaktiva upplevelser

Kombinera ny sensorteknik med digitalt innehåll till en helhetslösning som kan möjliggöra storskaliga engagerande upplevelser.

Deltagare