2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Öppet hus

Unik Fabrik - Dialogen formar rummet

Sagodraperi

Kom och upplev och samtala om textil, rum och medskapande processer!

Välkommen att besöka Unik Fabrik på Verket Studio i Kirseberg under SSDD 2023! Unik Fabrik är en designstudio som drivs av barnkulturdesigner Annika Gannby. Fokus ligger på att utforma rum och produkter för och tillsammans med barn och unga i offentlig miljö. Det kan handla om biblioteksavdelningar, sagorum, förskolor och utställningar för barn. Genom dialog och medskapande fångas barnens berättelser upp och formas till hållbara och meningsfulla miljöer. Det finns en obalans i samhället över vilka som får komma till tals. Kom och samtala om vikten av att involvera barn och unga i design-och utvecklingsprocesser. Ta chansen att titta och känna på våra textila produkter. Ta del av genomförda projekt och diskutera nya!

Gäster: Kluster Periskop

Deltagare