2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Designing with algae and seaweed

Charlotte Sörensen

Hands-on workshop working with algea and seaweed.

Välkommen att gå med i K3, Malmö universitet, på en 2-timmars session. Var med i en praktisk workshop som arbetar med alger och tång. Workshopledarna är forskare och lärare från Produktdesign som arbetar med biobaserade material från lokala avfallsströmmar. Efter en kort introduktion till biobaserad materialdesign kommer vi att mixtra med alger och tång för att förstå hur de kan användas i framtida material.
Materialdriven design (MDD) är en designprocess som initieras genom utforskning av material eller där materialet designas, odlas eller utvecklas genom en explorativ designprocess. I det här fallet kommer du att upptäcka hur lokala avfallsströmmar kan användas för att tillverka hållbara material.

Anmäla dig 

This event is part of Locally Alien Festival.

Deltagare