2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Demarcation Indexing - Cyanotypes

James E Smith

Utforska alternativa metoder för att registrera de förändrade miljögränserna i flödet runt Varvsbassängen och Västra Hamnen

Denna workshop kommer att utforska hur en av de tidigaste fotografiska teknikerna känd som Cyanotype kan användas för att registrera information om vår byggda miljö och hur vi och andra livsformer navigerar och ockuperar dessa utrymmen över tid, tillsammans med hur de fysiska och materiella landskapen runt omkring oss förändras ständigt. Syftet är att samskapa delad kunskap och konstverk om de platser vi lever i, som ofta förbises som påverkare av vår förkroppsligade och situerade uppfattning.
Vi börjar med att gå från STPLN i Västra Hamnen för att utforska det föränderliga landskapet i den tidigare varvsindustrin. Vi kommer att gå runt varvsbassängens tillåtna periferi och uppmärksamma mänskligt skapade gränser som har gjort det möjligt för olika livsformer att organisera sig. Efter att ha återvänt till STPLN kommer deltagarna att besöka alofilab för att skapa experimentella fotoframkallande lösningar med hjälp av den lokala floran som vi har samlat in under vår promenad. Dessa lösningar kommer att användas för att utveckla individuella och kollaborativa cyanotyptryck. Vårt mål kommer att vara att genomsyra våra bildobjekt med lager av mening som visuellt och materiellt refererar till vad de liknar. Dessa bilder kan anses hysa indexiska kvaliteter som pekar på de många sätt på vilka vi uppfattar vår omgivning.

Anmäla dig 

Det här evenemanget är en del av programmet Locally Alien

 

Deltagare