2730 maj 2021
2730 maj 2021

Seminarie

Crash course immateriella tillgångar

Almi

Design + Immaterialrätt = Crash course immateriella tillgångar

Lär dig mer om hur du kan skydda din verksamhet. Hur ska du tänka inom detta område och vad är det som gäller? Seminariet kommer till exempel titta närmare på vikten av avtal, upphovsrätten och varumärket. 

Det här är ett seminarium för företagare som vill lära sig mer om området och förstå hur de immateriella tillgångarna kan skapa värden. Under seminariet tar vi upp områden som patent, varumärke, mönsterskydd och upphovsrätt. Du får också tillämpa de nya kunskaperna på fiktiva case eller ditt eget företag. Här brukar dialogen med andra deltagare vara ett uppskattat inslag. Dessutom får du veta mer om vad Almi och PRV kan bidraga med i företagets fortsatta utveckling.

Deltagare