Utställning

CommunityLiving

The missing piece: It is time to solve segregation problems with a new housing architecture

Cooperation + Difference = CommunityLiving

Vad betyder ordet segregation för dig? CommunityLiving visar vägen för en lösning där segregerade parter möts runt den plats där livet har sin bas, hemmet. Detta nya sätt att bo för människor samman för att öka de boendes livskvalitet genom att leva i gemenskap med andra. Besök CommunityLiving på Southern Sweden Design Days för att lära dig mer om hur de får detta att hända.

Segregation kan ta många former, socioekonomiska, kulturella eller politiska. Minskad interaktion mellan människor från olika samhällsgrupper förstärker stereotyper, ökar kulturella missförstånd och bygger högre murar mellan medborgarna.

Hur minskar vi segregationen i våra städer, kvarter och sociala miljöer? Varför är detta något vi måste sträva efter? Hur är segregation kopplat till social jämlikhet och politisk polarisering? Dessa frågor är komplexa, och för att hitta svar behöver specialister från olika delar av samhället arbeta tillsammans.

Något som behöver uppmärksammas är när segregationen vävs in i samhällsstrukturen. Vid denna tidpunkt måste nya idéer om hur vi lever och bor lyftas. Nya idéer som tar hänsyn till alla aspekter av samhället, och som leder till konkreta byggda lösningar.

CommunityLiving är ett nytt bostadskoncept som ställer de svåra frågorna och inte drar sig för att komma med svar. Arkitektoniska verktyg används för att skapa platser som underlättar interkulturella möten och integration genom sociala band. Ekonomiska och juridiska verktyg används för att skapa en variation av möjligheter när det handlar om att skaffa sin bostad. Vare sig det handlar om en bostad för dig själv, för din familj eller för en grupp av samboende.

Ökad livskvalitet är möjlig genom att dela livet med andra. Besök CommunityLiving på Southern Sweden Design Days för att veta mer.

Deltagare