2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Workshop

Cerulean hemsökelser

Cerulean hauntings  // Cerulean hemsökelser

En immersiv kartläggning av Malmös blå allmänningar

Vad kan ett hav som har blivit hamn, en våtmark som har dränerats och bebyggts, en offentlig plaskdamm som har asfalteras eller en torg fontän som har tagits ur bruk, säga oss om vårt tidigare, nuvarande och framtida förhållande till Malmös mer-än-mänskliga vattenlandskap?

I en immersiv kartläggningsövning i två delar reflekterar vi över skiftande socio-ekologiska varanden och försvinnanden av olika "blåa allmänningar" i Malmö.

Workshopen tar 3 timmar och börjar på Nobeltorget och slutar på STPLN.

I del 1 kommer vi att utforska tre olika "hemsökelser" av blå allmänningar i Sofielund – både visuellt (genom att fotografera) och ljudmässigt (genom att lyssna på platsspecifika "blå" soundtracks).

I del 2, på STPLN, använder vi oss av våra erfarenheter från Sofielund för att gemensamt spåra uppkomsten/försvinnandet av olika offentliga vattenvägar och massor i Malmö. Till vår hjälp har vi historiska kartor och fotografier från Lantmäteriets, Malmö stads och Riksarkivets digitala arkiv.

Denna kreativa kartläggning kommer att utmynna i tre stora kartor som synliggör "blå" ontologiers förflutna, nutid och framtid i Malmö.

Workshopen börjar på Nobeltorget och slutar på STPLN.

Länk till anmälan

 

Deltagare