2528 maj 2023
Mitt program
2528 maj 2023
Mitt program

Utställning

7 X KONSTHANTVERK: SPOTS

SPOTS

Åtta konsthantverkare från olika materialfält tolkar temat SPOTS

Det engelska ordet 'spots' har flera betydelser: fläckar, prickar, punkter, smuts eller märken, men det kan också betyda platser, områden, scener och situationer. I projektet 7 x konsthantverks femte utställning presenteras åtta konsthantverkare från olika materialfält, alla med personliga tolkningar av temat SPOTS.

Utställningstemat har bjudit in till en bredd av tolkningar, med utrymme för såväl noggrant uträknade system och strukturer som avvikelser och oplanerade resultat. De åtta utställarna har var och en bidragit med ett verk och en berättelse. Temat har tolkats på helt olika sätt. Något har skapats för att dölja en fläck, annat för att lyfta fläckars funktion, eller ickefunktion. Materialkrockar och kombinationer leder till nya insikter. Platser, verksamhet och natur tillåts lämna spår som blir en del av verken.

I utställningen möter vi också frågeställningar kring hur vi påverkas av materialen som omger oss och vilken betydelse de kan ha för våra upplevelser.

7 x konsthantverk
7 x konsthantverk är en serie med sju utställningar som genomförs under perioden 2020 – 2024 genom ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center. 7 x konsthantverk visar, genom skiftande material och uttryck i utställningarna, konsthantverkets bredd och den expertis som konsthantverkaren besitter. 

Deltagare